Shopping Cart

No products in the cart.

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on andmed, mida Tekstiilipood.ee kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused)
  • Veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Tekstiilipood.ee võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)

Muude andmete kogumine:

  • Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
  • Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.
  • Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Tarbija annab Tekstiilipood.ee veebipoes andmeid sisestades selge ja teadliku nõusoleku Tekstiilipood.ee-le koguda ja töödelda tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid toote kohaletoimetamiseks.
Tekstiilipood.ee-l on õigus kasutada tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks tarbijale.
Tekstiilipood.ee-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks. Tarbija annab nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud linnukese vastavas aknas vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel.

Tarbija isikuandmeid, mis on vajalikud toote kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses;
Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või 7oote kohaletoimetamiseks.

Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Tekstiilipood.ee kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus;

Tekstiilipood.ee on isikuandmete vastutav töötleja, Tekstiilipood.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.