Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on andmed, mida Tekstiilipood.ee kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Muude andmete kogumine:

Tarbija annab Tekstiilipood.ee veebipoes andmeid sisestades selge ja teadliku nõusoleku Tekstiilipood.ee-le koguda ja töödelda tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid toote kohaletoimetamiseks.
Tekstiilipood.ee-l on õigus kasutada tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks tarbijale.
Tekstiilipood.ee-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks. Tarbija annab nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud linnukese vastavas aknas vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel.

Tarbija isikuandmeid, mis on vajalikud toote kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses;
Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või 7oote kohaletoimetamiseks.

Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Tekstiilipood.ee kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus;

Tekstiilipood.ee on isikuandmete vastutav töötleja, Tekstiilipood.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.